PROJEKT FINANCIRA

PROJEKT IZVAJA

PROJEKTNA SKUPINA:

VODJA PROJEKTA: izr. prof. dr. JANJA VUGA BERŠNAK, Obramboslovni raziskovalni center in Katedra za obramboslovje

izr. prof. dr. BOJANA LOBE, Center za metodologijo in informatiko ter Katedra za družboslovno informatiko in metodologijo

izr. prof. dr. ANDREJ KOHONT, Center za proučevanje organizacij in človeških virov ter Katedra za razvoj in menedžment organizacij in človeških virov

prof. dr. LJUBICA JELUŠIČ, Obramboslovni raziskovalni center in Katedra za obramboslovje

prof. dr. ANTON GRIZOLD, Obramboslovni raziskovalni center in Katedra za obramboslovje

doc. dr. JELENA JUVAN, Obramboslovni raziskovalni center in Katedra za obramboslovje

izr. prof. dr. ROK ZUPANČIČ, Obramboslovni raziskovalni center in Katedra za obramboslovje

asistent GAŠPER FERME, Obramboslovni raziskovalni center in Katedra za obramboslovje

ANDRAŽ MELANŠEK, doktorski kandidat, Fakulteta za družbene vede, UL

SARA JURKOVIČ, podiplomska študentka , Fakulteta za družbene vede, UL