SELECTED WORKS

 1. VUGA BERŠNAK, Janja. Kulturne značilnosti slovenske družbe in njen odnos do varnosti : vojska na stičišču zahtev države, pričakovanj družbe in lastne pohlepnosti, (Knjižna zbirka Varnostne študije). 1. izd. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Založba FDV, 2021. 180 str., ilustr. ISBN 978-961-235-967-6. [COBISS.SI-ID 59387907
 2. VUGA BERŠNAK, Janja, JUVAN, Jelena, HUMER, Živa, ŽIVODER, Andreja, JELUŠIČ, Ljubica, ŠVAB, Alenka, LOBE, Bojana. Military families’ health and well-being: a socioecological model of risks. Cham: Palgrave Macmillan, cop. 2023. XVI, 203 str. ISBN 978-3-031-23359-3. DOI: 10.1007/978-3-031-23360-9.
 3. VUGA BERŠNAK, Janja, HUMER, Živa, JUVAN, Jelena, ŽIVODER, Andreja, JELUŠIČ, Ljubica, ŠVAB, Alenka, KOCJANČIČ, Klemen, LOBE, Bojana. Socialnoekološki modeli zdravja : pripadniki in pripadnice vojaške organizacije ter njihove družine. 1. izd. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Založba FDV, 2022. 322 str. Knjižna zbirka Varnostne študije. ISBN 978-961-295-020-0.
 4. SOTLAR, Andrej, GRIZOLD, Anton, VUGA BERŠNAK, Janja. Institucionalizacija zagotavljanja nacionalne varnosti Republike Slovenije : konceptualizacija, razvojni mejniki, politika in sistem, (Knjižna zbirka Varnostne študije). Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Založba FDV, 2020. 288 str., graf. prikazi, tabele. ISBN 978-961-235-930-0. https://zebra.fdv.uni-lj.si. [COBISS.SI-ID 29605379
 5. PREZELJ, Iztok, LOBNIKAR, Branko, SOTLAR, Andrej, VUGA BERŠNAK, Janja, KOLAK, Anja, PRISLAN, Kaja, MODIC, Maja, KOCJANČIČ, Klemen, FERLIN, Anica. Radikalizacija v smeri nasilja : temeljni koncepti, izbrani tuji pristopi in primer Slovenije = Radicalization towards violence : key concepts, selected foreign approaches and the case of Slovenia, (Knjižna zbirka Varnostne študije). 1. izd. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Založba FDV, 2021. 287 str., ilustr. ISBN 978-961-235-937-9. [COBISS.SI-ID 39968003
 6.  VUGA BERŠNAK, Janja, LOBE, Bojana. Socioecological model of a military family’s health and well-being : inside a Slovenian military family. Armed forces and society. 2022, vol. , [no.] , str., graf. prikazi. ISSN 0095-327X. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=138988, DOI: 10.1177/0095327X221115679.
 7. VUGA BERŠNAK, Janja, HUMER, Živa, LOBE, Bojana. 2021. Characteristics of pandemic work-life balance in Slovenian military families during the lockdown : who has paid the highest price? Current sociology, ISSN 0011-3921, 2021, doi: 10.1177/00113921211048519.
 8. VUGA, Janja, JUVAN, Jelena. Work-family conflict between two greedy institutions: the family and the military. Current sociology, ISSN 0011-3921, Nov. 2013, vol. 61, no. 7, str. 1058-1077, ilustr., doi: 10.1177/0011392113498881.
 9. VUGA, Janja. Safety bubble versus risk awareness: casualty aversion among the Slovenian public. Armed forces & society, Apr. 2014, vol. 40, [no.] 2, str. 357-381, doi: 10.1177/0095327X12465814.
 10. VUGA BERŠNAK, Janja, PREZELJ, Iztok. Recognizing youth radicalization in schools : Slovenian frontline school workers in search of a compass. International sociology, ISSN 0268-5809, Jan. 2021, vol. 36, no. 1, str. 49-70, ilustr., doi: 10.1177/0268580920953333
 11. VUGA, Janja. Cultural Differences in Multinational Peace Operations: a Slovenian Perspective. International Peacekeeping, Aug. 2010, vol. 17, no. 4, pp. 554-565, Doi: 10.1080/13533312.2010.516668.
 12. VUGA BERŠNAK, Janja. Between Family and Work: fathers, mothers and children in military organization (med družino in delom: očetje, matere in otroci v vojaški organizaciji). In: Malešič, Marjan (ed.). Konvencionalna in hibridna varnost: vzorci (dis)kontinuitete, Ljubljana: Fakulteta za družbene vede. 2016.
 13. VUGA, Janja, JELUŠIČ, Ljubica. Can we call it a culture of a peace operation? : case study of Slovenian and Italian armed forces. The journal of slavic military studies, ISSN 1556-3006, 2015, vol. 28, iss. 3, str. 481-501, graf. prikazi. http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13518046.2015.1061823#.Vcsl95i2hHg, doi: 10.1080/13518046.2015.1061823. [COBISS.SI-ID 33443933]
 14. VUGA, Janja. Transition to contemporary peace operations’ military leaders: a comparative study of Slovenian and Italian armed forces. The journal of slavic military studies, ISSN 1556-3006, 2014, vol. 27, iss. 4, str. 553-573. http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/13518046.2014.963401#.VGC7KJhhZFo, doi: 10.1080/13518046.2014.963401.
 15. VUGA BERŠNAK, Janja.  Military specific risk and protective factors for military family health outcomes : developing of the model. Sodobni vojaški izzivi, ISSN 2463-9575. jun. 2020, letn. 22, št. 2, str. 37-49, graf. prikazi. http://dk.mors.si/IzpisGradiva.php?id=1099, doi: 10.33179/BSV.99.SVI.11.CMC.22.2.2. [COBISS.SI-ID 19919619
 16. ZUPANČIČ, Rok, KOČAN, Faris, VUGA BERŠNAK, Janja. Ethnic distancing through aesthetics in Bosnia-Herzegovina : appraising the limits of art as a peacebuilding tool with a socio-psychological experiment. Journal of Southeast European & Black Sea studies, ISSN 1468-3857, 2021, vol. 21, iss. 1, str. 101-123, ilustr., doi: 10.1080/14683857.2020.1867410.
 17. KASEARU, Kairi, OLSSON, Ann-Margreth E., SIPLANE, Andres, VUGA BERŠNAK, Janja. Military families in Estonia, Slovenia and Sweden : similarities and differences. Sodobni vojaški izzivi, ISSN 2463-9575. [Spletna izd.], jun. 2020, letn. 22, št. 2, str. 69-87, tabele. http://dk.mors.si/IzpisGradiva.php?id=1102, doi: 10.33179/BSV.99.SVI.11.CMC.22.2.4. [COBISS.SI-ID 19944451
 18. FERLIN, Anica, MALEŠIČ, Marjan, VUGA BERŠNAK, Janja. Preparedness vs. improvisation : a response to the Covid-19 crisis in Slovenia. Teorija in praksa : revija za družbena vprašanja, ISSN 0040-3598, 2021, letn. 58, posebna št., str. 632-651, 693, doi: 10.51936/tip.58.specialissue.632-651
 19. VUGA BERŠNAK, Janja. Preučevanje zdravja in dobrobiti pripadnikov/pripadnic vojaške organizacije ter njihovih družin : primer dejavnikov tveganja za družinske odnose. V: MALEŠIČ, Marjan (ur.). Kriza, varnost, vojska : preplet teoretičnih in empiričnih spoznanj, (Knjižna zbirka Varnostne študije). Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Založba FDV. 2021, str. 141-163, ilustr. [COBISS.SI-ID 78994435