Zakaj izvajamo projekt?

Namen projekta je celovito pristopiti k zadrževanju kadrov v Slovenski vojski, pri čemer bomo preučili trende, opravili pogovore z zaposlenimi in tistimi, ki so vrste SV zapustili ter predlagali družbeno primerne ukrepe za zadrževanje kadrov. Pri tem se bomo, skladno s potrebami Slovenske vojske, osredotočili na vojake in vojakinje, saj je največja potreba po zadrževanju kadra ravno med njimi. Raziskava bo temeljila na raziskovalnem načrtu mešanih metod, pri čemer bodo kvalitativne metode informirale oblikovanje merskega instrumenta, s katerim bomo preverjali prisotnost, moč in povezave med dejavniki. Raziskovalni proces bomo razdelili v več faz.

Cilji projekta:

  1. Preučiti dejavnike tveganja za odhod iz vojaške organizacije.
  2. Analizirati razloge za odhode iz Slovenske vojske, ki niso posledica naravnih procesov.
  3. Razviti merski instrument za zgodnje zaznavanje dejavnikov tveganja za odhod iz SV.
  4. Oblikovati sistemske predloge za ukrepanje na področju zadrževanja kadra.
  5. Analiza priložnosti pri vodenju.